Παραδόθηκε το μεσημέρι από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου Νικήτα Πρίντζο, το ασθενοφόρο που ο Συνεταιρισμός αποφάσισε να δωρίσει στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο. Είχε προηγηθεί η δωρεά ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Η παράδοση του ασθενοφόρου στο Νοσοκομείο έγινε μετά την ολοκλήρωση διαδικαστικών θεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των δύο ασθενοφόρων ανήλθε στο ποσό των 120.000 ευρώ.