Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που αφορούν και στη Μαγνησία, ενώ όπως προκύπτει, οι νέες τιμές θα ισχύσουν από την 1/1/2019. Αυτό σημαίνει, ότι όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων (γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κλπ.) θα γίνουν με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τις τιμές ζώνης που ισχύουν σήμερα.
Στην ηπειρωτική Μαγνησία υπήρξε αύξηση στο 4% των αντικειμενικών, έμεινε σταθερό το 83% και μειώνεται το 13%. Στις Β. Σποράδες, αυξάνεται το 13%, μένει σταθερό το 77% και μειώνεται το 10%.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube