Το πολύπαθο έργο του δρόμου Βόλου – Βελεστίνου, μπροστά από το εργοστάσιο αρμάτων, έπρεπε να έχει παραδοθεί τον περασμένο Μάρτιο. Ο ανάδοχος, όπως δικαιούταν, ζήτησε και πήρε εξάμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών. Πρόσφατα, η επιτροπή δημοσίων έργων της περιφέρειας Θεσσαλίας έκανε ελέγχους στα ασφαλτικά που είχαν πέσει και διαπίστωσε ότι η ποιότητα τους δεν ήταν συμβατή με τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου. Ζητήθηκε λοιπόν από τον εργολάβο να ξηλώσει τα ασφαλτικά και να ξεκινήσει από την αρχή.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube