Περισσότερα από 127.000 τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Μαγνησία, ψηφιοποιήθηκαν από το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ουάσινγκτον και αποτελούν πλέον μέρος της παγκόσμιας ιστορίας, ενώ θα μπορούν να μελετηθούν από καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Τα τεκμήρια αυτά, που αφορούν σε θέματα της εβραϊκής παρουσίας στη Μαγνησία, προέρχονται από αρχεία δικαστικά, διοικητικά, επιχειρήσεων και σωματείων. Σήμερα η διευθύντρια των Γενικών Αρχείων Μαγνησίας Αννίτα Πρασσά, παρέδωσε στον διευθυντή του Τομέα Διεθνών Αρχειακών Προγραμμάτων του Μουσείου Μνήμης του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ, το αντίγραφο του ψηφιοποιημένου υλικού, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube