Η μείωση των ποσοστών αέριας ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου είναι από 30 έως 50% από το 2002 έως σήμερα, επεσήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει όπως είπε ο κ. Ελευθεριάδης, με βάση τον συνδυασμό των στοιχείων των μετρήσεων από τη συνεχή καταγραφή αέριων ρύπων από το σταθμό του υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κ. Ελευθεριάδη, η ΑΓΕΤ, έχει μικρή συμμετοχή, με ένα ποσοστό της τάξης του 3%. Όπως συμπλήρωσε, διαπιστώνεται συμμετοχή του λιμανιού στην ρύπανση, μείωση της ρύπανσης από αυτοκίνητα και μεγάλη αύξηση από τα τζάκια, μετά το 2012.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube