Ο εργολάβος που κατασκευάζει το έργο του δρόμου Βόλου – Βελεστίνου, στο ύψος του εργοστασίου αρμάτων, έχει υποσχεθεί ότι μέχρι το Φθινόπωρο θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας θα είναι πάντως ευχαριστημένοι αν η συγκεκριμένη εργολαβία, που είναι μείζονος σημασίας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας, ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου. Και αυτό γιατί υπάρχει σαφής εικόνα των οικονομικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης τεχνικής εταιρίας, που ως είθισται έδωσε μεγάλο ποσοστό έκπτωσης για να κερδίσει το διαγωνισμό και στην πορεία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν υπό στενή παρακολούθηση τον ανάδοχο, και σε ότι αφορά στα θέματα ποιοτικής κατασκευής του νέου δρόμου, καθώς πριν από λίγο καιρό αναγκάστηκε να ξηλώσει μέρος του ασφαλτοτάπητα, ο οποίος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube