Η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για τους ιδιώτες γιατρούς και στη Μαγνησία, που κινδυνεύουν να χάσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 100άδων χιλιάδων ευρώ. Πρόκειται για ποσά που οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ στους ιδιώτες γιατρούς μέχρι και το 2012. Αν δεν πάρουν αυτά τα χρήματα έως τα τέλη του μήνα τότε τα οφειλόμενα ποσά διαγράφονται.