Κατάλληλες για κολύμβηση κρίνονται οι ακτές της Μαγνησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε η τοπική Περιφερειακή Ενότητα σε 90 σημεία. Με βάση τα αναλυτικά δεδομένα των διενεργηθέντων δειγματοληψιών και μικροβιολογικών δοκιμών, επιτρέπεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης της χερσαίας Μαγνησίας και των νησιών των Βορείων Σποράδων, καθώς πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης .


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube