Στη βεράντα του Ξενοδοχείου Ξενία, έγινε η πρόσφατη συνεστίαση του συλλόγου αποφοίτων του Ελληνογαλλικού Σχολείου Βόλου.