«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέκτησε ένα όχημα για τη μεταφορά τροφίμων που ήταν μια προσφορά της DHL Express Hellas. Η παράδοση έγινε στη Λάρισα, στον πρόεδρος του οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο.