Την εκτίμηση ότι θα αυξηθεί το φαινόμενο με τους ειδικευόμενους γιατρούς που εγκαταλείπουν την Ελλάδα, αναζητώντας στο εξωτερικό ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, διατυπώνει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας, Νίκος Χαυτούρας, μετά τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ για την πρόσληψη ειδικευόμενων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.