Η μεγάλη αγωνία του δημάρχου Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη δεν είναι πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση μιας σειράς εργολαβιών στον δήμο του, που αφορούν σε παρεμβάσεις αποχέτευσης, ύδρευσης και αγροτικής οδοποιίας, αλλά πότε θα ολοκληρωθούν. Και αυτό γιατί οι εργολήπτριες εταιρίες που λαμβάνουν μέρος στις δημοπρατήσεις των δημόσιων έργων δίνουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, προκειμένου να κερδίσουν τους διαγωνισμούς και στη συνέχεια αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση των εργολαβιών, λόγω σοβαρών οικονομικών δυσχερειών.