Εταιρία η οποία λειτουργεί στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και πριν από ένα χρόνο περίπου είχε προκαλέσει περιστατικό ρύπανσης, ευθύνεται για την απόρριψη αποβλήτων στην κοίτη του χειμάρρου Σεσκουλιώτη πριν από δέκα ημέρες. Η διεύθυνση προστασίας περιβάλλοντος της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας ταυτοποίησε τον ρυπαντή, ο οποίος είναι τώρα αντιμέτωπος με την επιβολή διοικητικού προστίμου.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube