Σύμφυτη με την εξέλιξη του Βόλου είναι η ιστορική διαδρομή της Εξωραϊστικής Λέσχης Βόλου, η οποία συνεχίζεται με στόχο να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με σειρά κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων. Αυτό επισημάνθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη λέσχη, παρουσία μελών και φίλων αλλά και πολλών υπέρμαχων της τοπικής ιστορίας.