Επικίνδυνη παγίδα για τους διερχόμενους και κυρίως για τα παιδιά που παίζουν στην περιοχή, εξακολουθεί να αποτελεί το ορθάνοικτο τσιμεντένιο φρεάτιο στην παραλιακή οδό Ηρώων Πολυτεχνείου των Αλυκών, λίγες δεκάδες μέτρα πριν την Αγία Ειρήνη. Η σκοπιμότητα κατασκευής του είναι άγνωστη. Η σημερινή του κατάσταση χρήζει, ωστόσο, άμεσης αντιμετώπισης, καθώς το φρεάτιο έχει μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο πηγάδι, που είναι γεμάτο από τα νερά της θάλασσας και το βάθος του μπορεί να ξεπερνά και τα δύο μέτρα. Δίπλα ακριβώς, το πεζοδρόμιο έχει καταρρεύσει σε μήκος αρκετών μέτρων, εξαιτίας της θάλασσας που υπέσκαψε το έδαφος. Περίοικοι επισημαίνουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να μη συμβεί κάποιο ατύχημα.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube