Βόλος Διάλεξη για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 031216

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη», διοργάνωσαν διάλεξη του κ. Γιώργου Σταμπουλή, Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Γνώση, Δημοκρατία και Ανάπτυξη: Από τη Θεωρία στην Πράξη». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.