Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη», διοργάνωσαν διάλεξη του κ. Γιώργου Σταμπουλή, Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Γνώση, Δημοκρατία και Ανάπτυξη: Από τη Θεωρία στην Πράξη». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.