Η ανακοίνωση του δήμου Βόλου με τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας και τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν αποθαρρύνει ούτε την κ. Καπούλα, ούτε τον κ. Σαβελίδη, σε ότι αφορά στην υλοποίηση της προσπάθειας για τη δημιουργία δικτύου ασφαλών μαθητικών διαδρομών. Η μεν πρόεδρος του ΤΕΕ δήλωσε σήμερα ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και στη συνέχεια η έκθεση με τις προτάσεις των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους θα κατατεθεί στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο δε διευθυντής Δευτεροβάθμιας απέσπασε ήδη τη στήριξη της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας αναφορικά στην επίμαχη πρωτοβουλία.