Χωρίς το απαιτούμενο έμψυχο δυναμικό και με το ισχύον νομικό πλαίσιο να είναι εναντίον της, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου προσπαθεί να αντιμετωπίσει το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα των σπιτιών που μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες και κάνουν αβίωτο τον βίο των περιοίκων. Στην τελευταία περίπτωση του σπιτιού στη οδό Ελπίδος στη Νέα Ιωνία, απασχολήθηκαν επτά εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας σχεδόν για μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να προκύψουν ελλείψεις σε άλλες ανάγκες της υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, το νομικό πλαίσιο που ισχύει, δημιουργεί επιπρόσθετα εμπόδια καθώς απαιτείται χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών προκειμένου να πιάσουν δουλειά τα συνεργεία καθαριότητας


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube