Προς αξιολόγηση προσωπικού και δημιουργία νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας βαίνει η ΔΕΥΑΜΒ.
Ο πρόεδρος της επιχείρησης ύδρευσης Αριστείδης Σαββάκης δήλωσε ότι η απόφαση για αξιολόγηση του προσωπικού είναι πρωτοποριακή, καθώς δεν υπάρχει άλλη ΔΕΥΑ και Δήμος της χώρας που να έχει προχωρήσει σε κάτι ανάλογο. Όπως είπε, η αξιολόγηση θα γίνει σε εφαρμογή του νομικού πλαισίου και σκοπός είναι η Επιχείρηση να έχει αναλυτική εικόνα για τις δυνατότητες του προσωπικού και να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο ρόλος του.