Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων». Ο ασκών χρέη δημάρχου Θάνος Θεοδώρου εξήγησε ότι οι όροι σύναψης της σύμβασης είναι σύμφωνοι με το υπόδειγμα που εστάλη από το υπουργείο και πρόσθεσε ότι όλες οι αποφάσεις θα εισάγονται για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.