Δέσμιοι της υψηλής φορολόγησης και της συνεχιζόμενης πτώσης της κατανάλωσης καυσίμων παραμένουν οι πρατηριούχοι και στη Μαγνησία, με τους εκπροσώπους τους να καλούν ξανά την πολιτεία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα έτσι ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές και να αυξηθεί η κατανάλωση.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube