Κατά πλειοψηφία απόφαση για τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να παρουσιαστούν αξιόπιστα στοιχεία και μετρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία ΑΓΕΤ, έλαβε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πολύωρη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ Μαγνησίας. Η συνεδρίαση είχε κύριο θέμα συζήτησης την καύση RDF στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ και έλαβε τη μορφή κοινωνικής διαβούλευσης.