Στους 79 ανέρχονται οι διευθυντές σχολείων, μόνο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέους, οι οποίοι θα επιλεγούν με βάση μόνο τα μετρήσιμα μόρια, που προκύπτουν από τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία. Τα τηλέφωνα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας χτυπούν ασταμάτητα, με τα στελέχη των σχολείων να αναζητούν εναγωνίως πληροφορίες για το τι μέλει γενέσθαι.