Ίσως και εντός της ερχόμενης εβδομάδας να προκύψουν θετικές εξελίξεις στο θέμα του δυτικού πεσσού, στον δρόμο Βόλου – Αλυκών που εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς. Η μετακίνηση του πρέπει να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου, με τον δήμο Βόλου και την περιφέρεια Θεσσαλίας να έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο, προκειμένου να κινηθούν με τη δέουσα ταχύτητα οι μηχανισμοί του υπουργείου Πολιτισμού.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube