Ο Δήμος Βόλου θα εγκαταλείψει τη ΔΕΗ, προκειμένου να εξοικονομήσει ένα 25% περίπου επί του συνολικού ποσού που ξοδεύει ετησίως για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου, συνδυαστικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube