Καταστηματάρχες του Βόλου που παρακολουθούν το θέμα των εντατικών ελέγχων από τους μεταμφιεσμένους σε τουρίστες εφοριακούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατηρούν ότι το «φοροσαφάρι» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επικεντρώνεται μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν σταθερή έδρα και πληρώνουν κάθε μήνα ενοίκια, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μισθούς στους υπαλλήλους που απασχολούν. Δεν βλέπουν ωστόσο να υπάρχει η ίδια ζέση, από πλευράς ελεγκτικών μηχανισμών, ως προς το υπαίθριο εμπόριο και τους πλανόδιους μικροπωλητές, που εξακολουθούν και λειτουργούν στο περιθώριο της φορολογικής νομοθεσίας.