Η εφορία επέβαλλε πρόστιμα ακόμα και για τα πιστοποιητικά υγείας που δίνουν οι γιατροί σε παιδιά για χρήση στο σχολείο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους γιατρούς του Βόλου, οι οποίοι είδαν να γίνονται φύλλο και φτερό τα βιβλία παλαιότερων χρήσεων με στοχευμένους ελέγχους για πιστοποιητικά για τα οποία δεν χρέωναν επισκέψεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων, ενώ οι έλεγχοι αφορούσαν στην έκδοση πιστοποιητικών από προηγούμενα χρόνια. Ο Ιατρικός Σύλλογος αντιδρά έντονα, ενώ θα υπάρξει διαμαρτυρία ακόμα και στο Υπουργείο Οικονομικών.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube