Συνέντευξη του προέδρου του Ολυμπιακού Βόλου Παναγιώτη Μποτσιβάλη στην Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου για την TRT