Ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας και εκ νέου υποψήφιος Τέλης Μπασδάνης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της TRT “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα” την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017