Στην εκπομπή Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα της TRT φιλοξενήθηκε ο Νέστορας Αντωνίου αναλαμβάνει τη θέση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017