Ο αναπληρωτής καθηγητής του πανεπιστημίου των Ιωαννίνων Χάρης Αθανασιάδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της TRT “Κεντρική Ελλάδα Καλησπεέρα” την Τρίτη 2 Μα;ϊου 2017