Στα όριά τους φαίνεται να έχουν φτάσει οι αγρότες στο θεσσαλικό κάμπο και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.