Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί από όλη την Θεσσαλία λόγω του μικρού αριθμού αποσπάσεων, θα βρεθούν πολύ μακριά από τα σπίτια τους με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό τους.