Παραμένουν ανεξόφλητα ποσά πολλών μηνών από τον ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς για τα αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με το πρόεδρο του φαρμακευτικού συλλόγου Λάρισας, Γιάννη Μακρυγιάννη, έχει κατατεθεί ένα πόσο δύο μηνών μόνο. Όπως τόνισε ο πρόεδρος, η κατάσταση που επικρατεί δημιούργει πρόβλημα στην ρευστότητα των φαρμάκων.