Την ένταξη 1.342 αγροτών στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, προϋπολογισμού 25.600.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.