Σύσκεψη εκπροσώπων συναρμόδιων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ιατρικού συλλόγου, με αντικείμενο τον «Τουρισμό Υγείας», ο οποίος έχει αναγνωριστεί σήμερα ως ο μεγαλύτερος και αναπτυσσόμενος κλάδος της οικονομίας καθώς συμβάλλει αισθητά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών καθώς και στην ευημερία των πολιτών. Η ανάπτυξη του «Τουρισμού Υγείας» στην ευρύτερη περιοχή αφορά όλους, με βασική προϋπόθεση για την επιτυχία οποιοδήποτε εγχείρημα προς την κατεύθυνση αυτή. Σκοπός- αναφέρθηκε στη σύσκεψη- είναι η ενεργοποίηση και η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου ν’ αξιοποιηθεί η ισχυρή δύναμη που έχει η χώρα μας στον τομέα αυτό.