Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, παρεμβαίνοντας στο διάλογο για την συγχώνευση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνει λόγο για μια σημαντική ευκαιρία, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλίας, ωστόσο θέτει τη δική του τεχνοκρατική προσέγγιση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καλώντας τους να την αξιοποιήσουν ώστε το εν λόγω εγχείρημα να έχει επιτυχία.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube