Σύμβαση για την συντήρηση των φωτισμών και των σηματοδοτών στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις 211.000 ευρώ.