Για μια ακόμη χρονιά το χαμόγελο του παιδιού και στη Λάρισα συγκεντρώνει σχολικά είδη με σκοπό τη στήριξη των οικογενειων που δεν μπορουν να ανταποκριθούν στις δαπανηρές προμήθειες για τις σχολικές υποχρεώσεις.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube