Στις περιφέρειες πέρασε με την ψήφιση του “Κλεισθένη” και η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, καλεί πάντως το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει ταυτόχρονα και την απαραίτητη χρηματοδότηση αλλά και τα θεσμικά εργαλεία που απαιτούνται για να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube