Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου στη Λάρισα για το Open Mall γεγονός που δεν αποτελεί τροχοπέδη στην εν εξελίξη διαβούλευση με το Δήμο για την κατάθεση του φακέλου με βάση το πρόγραμμα για ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου σε πόλεις σε όλη την επικράτεια.
Η κατάθεση του σχετικού φακέλου έχει καταληκτική ημερομηνία 5 Νοεμβρίου.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube