Στο 23,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο φέτος έναντι 23,9% τον Φεβρουάριο 2016 και οριακά χαμηλότερα από το 23,3% τον Ιανουάριο 2017. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.104.604 άτομα και μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 και κατά 6.915 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017.

Σύμφωνα επίσης με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.656.783 άτομα και αυξήθηκε κατά 7.589 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 και κατά 7.032 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017. Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.263.180 άτομα και μειώθηκαν κατά 804 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 και κατά 2.953 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017.