Στα έργα διαμόρφωσης του ΠΑΘΕ στην κοιλάδα των Τεμπών βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Χρήστος Σπίρτζης και ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου.
Η ενημέρωση του κ. Σπίρτζη ξεκίνησε από την Σκοτίνα και κατέληξε στις σήραγγες της κοιλάδας των Τεμπών, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών από τα στελέχη της εταιρίας «Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου».