Στα προβλήματα που συνεχίζουν ν’ αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, με τις ελλείψεις προσωπικού καθώς και τεχνολογικού εξοπλισμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αναφέρθηκε στην TRT ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας.