Για ν’ αντιμετωπίσουν τους πλειστηριασμούς είτε ηλεκτρονικούς είτε με τον κατεξοχήν παραδοσιακό τρόπο, ο νομικός σύμβουλός του ινστιτούτου κατανάλωσης Θεσσαλίας, Άγγελος Γιουρέλης, επισημαίνει τρόπους προστασίας των οφειλετών, καθώς ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να ισχύει.