Μεγάλος είναι ο αριθμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και ως εκ τούτου μια νέα παράταση μοιάζει… αναπόφευκτη.
Σχεδόν 2 εκατομμύρια δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, ενώ το taxisnet έχει ανοίξει από τις 6 Απριλίου.