Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για τα προγράμματα τις αγροτικής εστίας του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Συνολικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και προστατευόμενα μέλη τους. Όπως παγίως συμβαίνει εδώ και 14 χρόνια, από συστάσεως τους Λογαριασμού ς Αγροτικής Εστίας, οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν εφόσον είναι ενήμεροι και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στο μητρώο δικαιούχων των παροχών του 2017 περιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους στον ΟΓΑ έως και το Α’ Εξάμηνο του 2016 ή έχουν ενεργές ρυθμίσεις γι αυτές. Αναλυτικά για το πρόγραμμα μιλάει στην TRT, ο προϊστάμενος των ΚΕΠ Λάρισας, Δημήτρης Κουκούλης.