Μετά το Πάσχα και πιθανότατα στο διάστημα μεταξύ στις 24 με 28 Απριλίου αναμένεται να κοινοποιηθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Στο πρόγραμμα που έχει λάβει την τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 12 μήνες θα προσλαμβάνονται με μισθό έως 600 ευρώ για ένα έτος και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Πιθανότατα μάλιστα θα υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης ορισμένων συμβάσεων για άλλον έναν χρόνο.