Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας παρουσίασε τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Το λεγόμενο και ως παρατηρητήριο απασχόλησης αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ουσιαστική στήριξη της εργασίας και την μείωση της ανεργίας .


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube